Ngày 7/11/2019, đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/11/2019 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn ủy quyền như sau:

1.    Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng đất 11 thửa đất tại khu quy hoạch dân cư bản Un, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Tổng số thửa đất đấu giá: 11 thửa đất.

- Tổng diện tích: 3.378,9 m2; tổng giá khởi điểm: 3.103.596.000 đồng.

Cụ thể như sau: 

TT

Số thửa

Diện tích(m2)

Đơn giá đất cụ thể(đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đồng/thửa)

Tiền hồsơ tham gia đấu giá

Tiền đặt trước(đồng/thửa)

1

LK-01

360,5

1.080.000

389.340.000

200.000

30.000.000

2

LK-02

300,0

1.080.000

324.000.000

200.000

30.000.000

3

LK-03

300,0

1.080.000

324.000.000

200.000

30.000.000

4

LK-04

300,0

1.080.000

324.000.000

200.000

30.000.000

5

LK-05

319,7

1.230.000

393.231.000

200.000

30.000.000

6

LK-06

259,7

750.000

194.775.000

200.000

30.000.000

7

LK-06

273,7

750.000

205.275.000

200.000

30.000.000

8

LK-06

287,8

750.000

215.850.000

200.000

30.000.000

9

LK-09

308,4

750.000

231.300.000

200.000

30.000.000

10

LK-10

335,6

750.000

251.700.000

200.000

30.000.000

11

LK-11

333,5

750.000

250.125.000

200.000

30.000.000

Tổng

3.378,9

3.103.596.000

 

* Lưu ý:

- Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí để người mua được tài sản đấu giá đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Giá khởi điểm của từng thửa đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các loại thuế, phí, lệ phí khác có liên quan đến việc mua được tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả lại.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 21/10/2019 đến 17h30ph ngày 04/11/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm bán hồ sơ: Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Thời gian từ ngày 28/10/2019 đến ngày 31/10/2019 (trong giờ hành chính). Khách hàng liên hệ Phòng TN&MT huyện Mai Sơn để xem vị trí thửa đất.

4. Hình thức và thời gian nộp tiền đặt trước

Từ ngày 04/11/2019 đến 17h30ph ngày 06/11/2019. Chuyển khoản cho: Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam, Tài khoản số 7900.201.008330 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La.

* Lưu ý: Người tham gia đấu giá có quyền tự nguyện nộp tiền đặt trước sớm hơn thời gian quy định.

5. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

5.1 Đối tượng tham gia đấu giá:

Các cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai, thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Quy chế này.

5.2 Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (gồm đầy đủ các giấy tờ quy định);

+ Nộp 02 bản sao y có chứng thực hoặc bản photcopy (có bản chính để đối chiếu): CMND/CCCD/HC và Sổ hộ khẩu;

+ Phải chấp nhận giá khởi điểm;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam phát hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá (có văn bản uỷ quyền hợp pháp).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá; hình thức, phương thức đấu giá

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời gian: 08h30ph ngày 07/11/2019 (thứ 5)

+ Địa điểm: Hội trường Chi cục thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu (Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo từng thửa đất.

Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đến xem tài sản, đăng ký và tham gia đấu giá đề nghị liên hệ với:

(1) Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam (Địa chỉ: Số 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Điện thoại: (0212)3. 855.855 – 0917. 368. 080).

(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn (Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Điện Thoại: (0212)3.843.214 – (0212)3843.090./.