Ngày 6/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/6/2019 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân ủy quyền như sau:

Đợt 1: Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Cụm dân cư Trung tâm xã Nguyễn Văn Thảnh (giai đoạn 1), huyện Bình Tân, được phân thành 09 lô nền. Diện tích đất: Từ 67,2 m2/01 nền đến 72 m2/01 nền, loại đất ở tại nông thôn, thời gian sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm từng nền: Từ 134.400.000 đồng/01 nền đến 144.000.000 đồng/01 nền.

Thời gian, địa điểm xem các nền đất: Từ ngày thông báo đến ngày 03/6/2019, tọa lạc tại: ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 03/6/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 nền.

- Tiền đặt trước: Không quá 20% giá khởi điểm/01 nền.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 03/6/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 05/6/2019).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 06/6/2019, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện Bình Tân (Địa chỉ: ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân. Địa chỉ: ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270. 3766244.

Rất mong quí cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT

09 thửa đất thuộc Cụm dân cư Trung tâm xã Nguyễn Văn Thảnh (giai đoạn 1), huyện Bình Tân 

Stt

 

Vị trí

Thửa đất

Mục đích sử dụng

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/m2)

Giá khởi điểm

từng nền đất (đồng)

 

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

10

Khu A 2

121-64

ONT

67,2

2.000.000

134.400.000

26.000.000

100.000

11

121-66

ONT

67,2

2.000.000

134.400.000

26.000.000

100.000

12

121-72

ONT

67,2

2.000.000

134.400.000

26.000.000

100.000

13

121-79

ONT

67,2

1.600.000

107.520.000

21.000.000

100.000

14

Khu A 3

121-24

ONT

74,8

2.000.000

149.600.000

29.000.000

100.000

15

121-25

ONT

74,8

2.000.000

149.600.000

29.000.000

100.000

16

121-26

ONT

74,8

2.000.000

149.600.000

29.000.000

100.000

17

Khu A 4

121-105

ONT

67,2

1.600.000

107.520.000

21.000.000

100.000

18

121-107

ONT

67,2

1.600.000

107.520.000

21.000.000

100.000