Ngày 6/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/3/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất tại các điểm dân cư thôn Phước Thành, thôn Phú Dương và thôn Phước Thượng, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Sơn đại diện làm chủ đầu tư. Thông tin chi tiết từng lô đất như sau: 

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng)

Giá khởi điểm từng lô (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

I

Điểm dân cư Mành Trúc, thôn Phước Thành, xã Quế Thuận

1

Lô CL1-01

160

1.680.000

268.800.000

53.000.000

30.000.000

2

Lô CL1-02

150

1.680.000

252.000.000

50.000.000

30.000.000

3

Lô CL1-03

150

1.680.000

252.000.000

50.000.000

30.000.000

4

Lô CL1-04

150

1.680.000

252.000.000

50.000.000

30.000.000

5

Lô CL1-05

150

1.680.000

252.000.000

50.000.000

30.000.000

6

Lô CL1-06

150

1.680.000

252.000.000

50.000.000

30.000.000

7

Lô CL1-07

150

1.680.000

252.000.000

50.000.000

30.000.000

II

Điểm dân cư Mây Đót, thôn Phú Dương, xã Quế Thuận

1

Lô CL3-1

211,6

744.000

157.430.000

31.000.000

20.000.000

2

Lô CL3-2

143

744.000

106.392.000

21.000.000

20.000.000

3

Lô CL3-3

143

744.000

106.392.000

21.000.000

20.000.000

4

Lô CL4-4

140,2

744.000

104.309.000

20.000.000

20.000.000

III

Điểm dân cư thôn Phước Thượng, xã Quế Thuận

1

Lô CL4-1

126,7

744.000

94.265.000

18.000.000

20.000.000

2

Lô CL4-2

133,7

744.000

99.473.000

19.000.000

20.000.000

Tổng cộng

1958,2

2.449.061.000

483.000.000

Tổng giá khởi điểm: 2.449.061.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, sáu mươi mốt ngàn đồng chẵn)

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

2. Phí tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Hai trăm ngàn đồng chẵn) đối với những lô đất thuộc Điểm dân cư Mành Trúc, thôn Phước Thành, xã Quế Thuận.

- 100.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Một trăm ngàn đồng chẵn) đối với những lô đất thuộc Điểm dân cư Mây Đót, thôn Phú Dương và Điểm dân cư thôn Phước Thượng, xã Quế Thuận.

3. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp tiền đặt trước và xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: trong thời gian niêm yết thông báo, khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc với Công ty hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Sơn để sắp xếp thời gian.

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 17h00 ngày 04/03/2019.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): từ 08h00 đến 15h00 ngày 05/03/2018.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ:

- Trụ sở làm việc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Sơn (ĐC: Số 03 Phan Chu Trinh, TT Đông Phú, huyện Quế Sơn).

- Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (Địa chỉ: 150 Trưng Nữ Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

- Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu nộp tiền đặt trước: Trụ sở làm việc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Sơn (ĐC: Số 03 Phan Chu Trinh, TT Đông Phú, huyện Quế Sơn).

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặc trước vào tài khoản số 040067823399 tại Ngân hàng Sacombank Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Địa điểm xem tài sản: Nơi tài sản tọa lạc (thôn Phước Thành, thôn Phú Dương và thôn Phước Thượng, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (Dự kiến):

+ Thời gian tổ chức:

- Đối với Điểm dân cư Mành Trúc, thôn Phước Thành, xã Quế Thuận tổ chức đấu giá vào lúc 08h30 phút ngày 06/03/2019.

- Đối với Điểm dân cư Mây Đót, thôn Phú Dương và Điểm dân cư thôn Phước Thượng, xã Quế Thuận tổ chức đấu giá vào lúc 13h30 phút ngày 06/03/2019.

+ Địa điểm tổ chức: Hội trường Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Sơn (ĐC: Số 02 Trưng Nữ Vương, TT Đông Phú, huyện Quế Sơn).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: (Số 150 Trưng Nữ Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam); ĐT: Chị Liên - 0869 143999 hoặc Vương 0935 080646.