Ngày 6/12/2019, đấu giá tài sản vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung quỹ tại tỉnh Nam Định

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2019 do Phòng cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá lô tài sản vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung quỹ Nhà nước do Phòng cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Nam Định (Địa chỉ: 124 Trần Đăng Ninh - phường Cửa Bắc- TP Nam Định) xử lý:

- Tên tài sản: Lô tài sản là hàng hóa tang vật vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước vụ ông Nguyễn Văn Nỗ (phương tiện TB- 1222) bao gồm: 432,9m3 cát đen san lấp.

- Giá khởi điểm của lô tài sản: 15.151.500đ (Mười lăm triệu một trăm năm mươi mốt nghìn năm trăm đồng).

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 04/12/2019

(Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 03, 04, 05/12/2019 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 03, 04/12/2019 (Trong giờ hành chính)

- Số tiền đặt trước: 2.000.000 đ/01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước trực tiếp bằng tiền mặt tại Trung tâm theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 9 giờ 00 phút ngày 06 tháng 12 năm 2019 (khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia, tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335)