Ngày 6/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Người có tài sản đấu giá:

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

II. Nội dung:

Căn cứ quy định về niêm yết, thông báo việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết, thông báo việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, Bước giá, tiền đặt trước và tiền bán hồ sơ:

Quyền sử dụng 02 lô đất thuộc Hợp tác xã kinh doanh thương mại điện và dịch vụ Krông Nô (cũ), tại tổ dân phố 01, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

- Mục đích sử dụng sau khi đấu giá: Đất ở đô thị.

- Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Ổn định, lâu dài

1.2. Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ 

 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền bán hồ sơ (đồng)

1

892

210,8

796.824.000

10.000.000

159.000.000

500.000

2

893

186,3

704.214.000

10.000.000

140.000.000

500.000

Tổng cộng

397,1

1.501.038.000

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 28/11/2018

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 13/11/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tại Trung tâm PTQĐ huyện Krông Nô

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: từ ngày 13/11/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tại Trung tâm PTQĐ huyện Krông Nô.

- Điều kiện đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở. Đáp ứng được điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật.

- Cách thức đăng ký: Hộ gia đình, Cá nhân, đáp ứng đủ các điều kiện trên trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày 13/11/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/12/2018 và nộp tiền đặt trước vào số tài khoản: 5304.201.003.614 mở tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Krông Nô vào các ngày 29; 30/11 và ngày 03/12/2018.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, ngày 06/12/2018.

- Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc bán đấu giá theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 và Điều 43 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Ai có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản xin liên hệ:

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông. Điện thoại: 02613.594.888