Ngày 5/12/2018, đấu giá xe ô tô, mô tô, vật tư, máy văn phòng tại tỉnh Hà Nam

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/12/2018 do Công an tỉnh Hà Nam ủy quyền như sau: