Ngày 5/11/2018, đấu giá xe ô tô Toyota Corolla Altis tại Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH DV bất động sản - Đấu giá Đại An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2018 do Công ty CP Bông Tây Nguyên ủy quyền như sau: