Ngày 5/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, Quảng Bình ủy quyền vào ngày 5/11/2018 như sau: