Ngày 4/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/9/2019 do Ban Quản lý Dự án các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên ủy quyền như sau: 

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: tổ 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

2) Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Dự án các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ 14, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

3) Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên tại tổ 14 phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên gồm:

- Quyền sử dụng đất: Diện tích 253m2.

- Diện tích nhà (Diện tích xây dựng nhà: 111,6 m2; Diện tích sàn sử dụng nhà: 205,3 m2); Hiện trạng sử dụng nhà: Gồm 01 nhà 2 tầng và 01 gara ô tô.

4) Nơi có tài sản đấu giá: tổ 14 phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên gồm:

5) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

- Tổng giá khởi điểm 3.244.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn)

Trong đó: Giá trị tài sản trên đất: 367.839.000 đồng (bao gồm: 01 nhà 2 tầng: 367.487.000 đồng và 01 gara ô tô: 17.352.000 đồng)

Mức giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với giá trị tài sản trên đất và chưa bao gồm các loại phí, lệ phí liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người trúng đấu giá tài sản chi trả

6) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (phát hành hồ sơ), tiếp nhận hồ sơ của người tham gia đấu giá: Từ 08 giờ từ ngày 12/8/2019 đến 17 giờ ngày 30/8/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7) Thời gian nộp tiền đặt trước và giấy nộp tiền đặt trước (bản chính) của người đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 28/8/2019 đến 17 giờ ngày 30/8/2019 (trong giờ hành chính)

- Khoản tiền đặt trước là: 500.000.000 đồng/hồ sơ nộp vào tài khoản số 36010000466226; Tại Ngân hàng BIDV tỉnh Điện Biên; Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. Giấy nộp tiền đặt trước nộp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên trong thời gian quy định nêu trên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên trong thời gian quy định.

8) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 04 tháng 9 năm 2019 tại Hội trường Ban Quản lý Dự án các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: tổ 14 phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Chi tiết xin liên hệ.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Ban QLDA các công trình dân dụng và CN tỉnh Điện Biên. ĐT: 0215 3810 584