Ngày 4/7/2019, đấu giá máy móc thiết bị tại tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là (đấu giá gộp, không bán riêng lẻ) vào ngày 4/7/2019 do Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả ủy quyền như sau:

 

STT

Tên vật tư, thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Hiện trạng của tài sản

Đơn giá

(đồng)

Giá khởi điểm

(đồng)

1

Máy nội soidạ dày

Model: EPK - 150C

Hãng sản xuất: Pentax

Xuất xứ: Nhật

cái

01

Đã hỏng, không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được

300.000

300.000

2

Lò đốt chất thải rắn y tế

Model: F1-S
Hãng sản xuất: Chuwastar
Xuất xứ: Nhật

cái

01

Đã hỏng, không còn khả năngsử dụng, không sửa chữa được

30.000.000

30.000.000

3

Máy Xquang di động

Model: Inva

Hãng sản xuất: Toshiba

Xuất xứ: Nhật

cái

01

Đã hỏng, không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được, đã tháo rời các bộ phận

10.000.000

10.000.000

4

Máy phân tích sinhhóa tự động

Model: LX300

Hãng sản xuất: Ebra

Xuất xứ: Đức

cái

01

Đã hỏng, không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được

500.000

500.000

Tổng cộng

40.800.000

- Tổng giá khởi điểm: 40.800.000 đồng (Bốn mươi triệu, tám trăm nghìn đồng).

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và đăng ký sở hữu tài sản (nếu có). Người mua được tài sản chi trả các loại thuế, chi phí (nếu có).

- Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn).

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả; Địa chỉ: Số 371- Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng /hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng chẵn cho một bộ hồ sơ).

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ 8h00 đến 16h00 ngày 14/06/2019 đến ngày 01/07/2019.

- Thời gian xem tài sản: Từ 8h00’ đến 16h00’ ngày 27/06/2019 và ngày 28/06/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi bảo quản tài sản của Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả.

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ đến 16h00’ các ngày 01/07; 02/07; 03/07/2019.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 15 giờ 00 phút ngày 04/07/2019.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033.816.731.

* Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; Có 2 doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, Doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

* Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các điều kiện sau:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu có trong hồ sơ);

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu);

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, chứng nhận đăng kí mã số thuế, chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định bằng chuyển khoản vào tài khoản số: 44010003838368 tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Quảng Ninh tại Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Hình thức đấu giá: Trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.