Ngày 4/7/2019, đấu giá 02 chiếc xe ô tô các loại đã qua sử dụng tại tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Chi nhánh 2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/7/2019 do Cục Thuế tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

Chi nhánh 2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 92, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

Tài sản của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang (Số 900, đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá gồm 02 chiếc xe ô tô các loại đã qua sử dụng (Kèm theo bảng kê chi tiết tài sản đấu giá).

- Lô 01: Xe ô tô Biển kiểm soát số 63D-0715, do Chi cục Thuế huyện Gò Công Tây quản lý, sử dụng. Giá khởi điểm: 64.260.000 đồng.

- Lô 02: Xe ô tô Biển kiểm soát số 63D-0706, do Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo quản lý, sử dụng. Giá khởi điểm: 62.550.000 đồng.

Lưu ý: Khách hàng trúng đấu giá chịu chi phí truy thu phí bảo trì đường bộ

- Nơi có tài sản đấu giá: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang (Số 900, đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Ngày 28/6/2019 và ngày 01/7/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên hệ tại Chi cục Thuế tại huyện Gò Công Tây và Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ ngày 02/7/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Chi nhánh 2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 92, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ/Lô

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 12.000.000 đồng/hồ sơ/Lô.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 11 giờ 00 phút ngày 03/7/2019.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh 2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam số 6600201009337, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 02/7/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: tại Chi nhánh 2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 92, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh 2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Chi nhánh 2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 04/7/2019.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Cục Thuế tỉnh Tiền Giang. (Số 900, đường Lý Thường Kiệt, phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

7. Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng trả giá).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Cách thức đấu giá: Đấu giá theo từng Lô.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Chi nhánh 2 Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam, Số 92, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hoặc điện thoại số 0966607744, 0397766794 để biết thêm chi tiết./. 

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Kèm theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 31/HĐDV-ĐGTS ngày 17/6/2019

STT

Quyết định

Đơn vị quản lý, sử dụng

Đặc điểm phương tiện

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành Tiền (đồng)

Ghi chú

Số

Ngày

01

926

19/3/2019

BKS số 63D-0715 (Chi cục Thuế huyện Gò Công Tây)

Xe ô tô khách (15 chổ ngồi) đã qua sử dụng, nhãn hiệu: Toyota, số loại: Hiace, màu sơn: Xanh, nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 2003, niên hạn sử dụng: 2023, số máy 2RZ-2975764, số khung RZH115-3000395

Chiếc

1

64.260.000

64.260.000

Khách hàng trúng đấu giá chịu chi phí truy thu phí bảo trì đường bộ

02

926

19/3/2019

BKS số 63D-0706 (Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo)

Xe ô tô khách (15 chổ ngồi) đã qua sử dụng, nhãn hiệu: Toyota, số loại: Hiace, màu sơn: Xanh, nước sản xuất: Nhật Bản, năm sản xuất: 2002, niên hạn sử dụng: 2022, số máy 2RZ-2958297, số khung RZH115-3000338

Chiếc

1

62.550.000

62.550.000

Khách hàng trúng đấu giá chịu chi phí truy thu phí bảo trì đường bộ

Tổng giá khởi điểm

126.810.000

Viết bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm mười ngàn đồng

- Lưu ý: Đấu giá theo từng Lô (Chiếc)