Ngày 4/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/4/2019 như sau: