Ngày 4/3/2019, đấu giá 4 lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ tại tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2019 do Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau: