Ngày 4/12/2019, đấu giá LPG tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) chuẩn bị tổ chức chào giá cạnh tranh để lựa chọn khách hàng mua LPG năm 2020 được sản xuất tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, BSR kính mời Quý khách hàng tham gia đấu giá LPG Dung Quất vào ngày 4/12/2019 theo kế hoạch như sau:

- Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá từ ngày 27/11/2019 đến trước 14 giờ 15 phút, ngày 04/12/2019 (trong giờ làm việc hành chính).

- Giá mua 01 bộ hồ sơ là 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng) tại Ban Kinh doanh (P.401 – ĐT: 02553 825825 – Ext: 8740) tại trụ sở BSR, số 208 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào đấu giá: 14 giờ 15 phút, ngày 04/12/2019.

- Hồ sơ chào đấu giá phải kèm theo bảo đảm dự đấu giá trị giá 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng) và phải được gửi đến BSR trước 14 giờ 15 phút, ngày 04/12/2019.

- Hồ sơ chào đấu giá sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 04/12/2019 tại trụ sở BSR, số 208 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

BSR kính mời đại diện khách hàng quan tâm đến mua hồ sơ và tham dự lễ mở đấu giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.