Ngày 4/1/2019, đấu giá quyền sử dụng 14 nền đất tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú, địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở nông thôn trong tương lai tại khu dân cư Trung tâm thương mại Vịnh Tre, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Cụ thể:

1. Tài sản đấu giá: 14 (mười bốn) nền đất thuộc dự án quy hoạch khu dân cư Trung tâm thương mại Vịnh Tre, xã Vĩnh Thạnh Trung. Giá khởi điểm: từ 1.651.000 đồng/m2. Cán bộ công chức đang làm việc tại Châu Phú được đăng ký tham gia đấu giá. (Danh sách tài sản đính kèm)

- Tiền bán hồ sơ đăng ký đấu giá: từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng trên một nền đất (theo từng vị trí, diện tích cụ thể).

- Tiền đặt trước: 5% (năm phần trăm) trên giá khởi điểm của từng nền, giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, người trúng đấu giá mua tài sản nộp các loại thuế theo quy định nếu tài sản đấu giá thuộc diện chịu thuế.

- Thời hạn xem tài sản (trên sơ đồ) và đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ: từ ngày 24/11/2018 đến 16 giờ ngày 02/01/2019 trong giờ hành chính.

- Địa điểm đăng ký: tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú, địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú.

- Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.

2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, người đăng ký tham gia đấu giá còn phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường, và kiến trúc.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai tại địa phương và nội dung công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

3. Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú.

Mọi chi tiết liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú, địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú hoặc Doanh nghiệp đấu giá TN An Giang - Số 42, Đường số 7 khu dân cư Tây Đại học An Giang, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296.3555533./.