Ngày 4/11/2019, đấu giá xe ô tô MAZDA 6 tại tỉnh Nam Định

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2019 do Hội đồng thanh lý tài sản công xe ô tô biển kiểm soát 18B - 5329 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định (Địa chỉ: Số 7 Trần Nhật Duật- phường Vỵ Xuyên- TP Nam Định) ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe ôtô con 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu MAZDA 6, màu ghi , biển kiểm soát 18B - 5329, số khung GG42F MH000731, số máy LF 301571 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A 0004226 do Phòng CSGT-TT- Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 13 tháng 01 năm 2004 cho Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

Giá khởi điểm: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

Số tiền đặt trước: 5.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giỏ: 100.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/10/2019 đến ngày 01/11/2019 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 30, 31/10/2019 và ngày 01/11/2019 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 24, 25/10/2019 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 9 giờ 15 phút ngày 04 tháng 11 năm 2019 (Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 169 Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).