Ngày 4/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thạch Phú ủy quyền như sau: