Ngày 4/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 4/10/2018 như sau:

1. Thông tin các thửa đất đấu giá: Xóm Lăng, thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng gồm 13 thửa đất, diện tích: 1.221,3 m2. Tiền đặt trước cụ thể: Thửa A-3 và A-4: 125.000.000 đ; thửa A-5, A-7, A-9, A-11 và D-9: 150.000.000 đ; thửa D-1, D-5 và D-7: 135.000.000đ; thửa D-3 và D-11: 140.000.000 đ; thửa D-13: 160.000.000 đ.

Giá khởi điểm: 10.000.000 đ/ m2. Bước giá: 200.000 đ/m2. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá từng thửa bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 12/9/2018 đến ngày 04/10/2018 (giờ hành chính). Tham khảo hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Gia Lâm (http://www.gialam.hanoi.gov.vn). Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo theo địa chỉ: Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm. Số 101 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 01 và 02/10/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc Gia. Số TK: 2121.0000.338866 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ (BIDV - CN Tây Hồ)”. Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký …” nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất đối với thửa đất: .......... thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày, 28 và 29/9/2018 (giờ hành chính).

6. Tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 04/10/2018 tại Hội trường Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm. ĐT: 0243.6763.110.