Ngày 3/6/2019, đấu giá cho thuê bể bơi kinh doanh và khai thác dịch vụ bơi lội tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2019 do Ủy ban nhân dân phường La Khê ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê bể bơi kinh doanh và khai thác dịch vụ bơi lội phục vụ cư dân trên địa bàn phường La Khê đến hết ngày 30/4/2020.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Tổ dân phố 4, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 112.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu đồng). Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm các thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc thuê tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật (nếu có).

4. Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

7. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân phường La Khê, địa chỉ: Số 104, Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

8. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam, địa chỉ: Số 41 ngõ 55 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Kế hoạch cụ thể:

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024.32121723 - 0916.428728.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/5/2019 đến ngày 23/5/2019 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 26010000313271 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình.

- Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 15 giờ 00 ngày 03/6/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.