Ngày 3/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện An Phú, tỉnh An Giang

(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 03 tháng 04 năm 2019, tại Doanh nghiệp đấu giá TN An Giang tổ chức đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Phú, địa chỉ: ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang lựa chọn tổ chức đấu giá như sau:

1) Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đô thị - khu đất văn phòng ấp An Thịnh (cũ), thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang, cụ thể:

+ Thửa đất số: 420, tờ bản đồ số: 28, diện tích: 90,1 m2;

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (ODT), không có tài sản gắn liền với đất;

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

+ Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, người đăng ký tham gia đấu giá còn phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường, và kiến trúc.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai tại địa phương và nội dung công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

3) Giá khởi điểm của tài sản: 483.837.000 đồng (bốn trăm tám mươi ba triệu tám trăm ba mươi bảy ngàn đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 20/02/2019 đến 10 giờ ngày 29/3/2019 tại thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang (trong giờ hành chính) – xem thực tế tài sản.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ ngày 01/04/2019 tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang - số 42 đường số 7 khu Tây Đại học An Giang, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (trong giờ hành chính).

- Giá bán một hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng).

- Tiền đặt trước: 15% trên giá khởi điểm của tài sản = 72.600.000 đồng (bảy mươi hai triệu sáu trăm ngàn đồng).

- Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên cao hơn giá khởi điểm.

Mọi chi tiết liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang - số 42 đường số 7 khu Tây Đại học An Giang, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Điện thoại số: 0296 3 555533./.