Ngày 3/3/2020, đấu giá quyền thuê Ki ốt tại Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/3/2020 do Trung tâm thanh thiếu niên Trung Ương ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Đơn vị có tài sản: Trung tâm thanh thiếu niên Trung Ương, địa chỉ: Số 1 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước: Quyền thuê Ki ốt, phòng thuộc dãy nhà 3 tầng tiếp giáp khu E, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Thời gian thuê: 35 tháng. Tổng tiền thuê trong 35 tháng tính theo giá khởi điểm không có thuế GTGT là 609.000.000đ (Sáu trăm linh chín triệu đồng).

  (Thông tin chi tiết về tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước như danh mục chi tiết kèm theo)

4. Thời gian, địa điểm cấp hồ sơ tham gia đấu giá: Hồ sơ tham gia đấu giá được cấp từ ngày 11/2/2020 đến 16h30 ngày 27/02/2020 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ; Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

+ Đăng ký xem tài sản: Người có nhu cầu đi xem hiện trạng tài sản đấu giá phải đăng ký với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 11/02/2020 đến 16h30 ngày 24/02/2020.

+ Xem tài sản: Ngày 25/02/2020 và 26/02/2020 tại Trung tâm thanh thiếu niên Trung Ương, địa chỉ: Số 1 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội. Người có nhu cầu xem hiện trạng tài sản tập trung tại Trung tâm thanh thiếu niên Trung Ương vào lúc 9h00 mỗi ngày để cán bộ của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm thanh thiếu niên Trung Ương dẫn đi xem thực địa.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 11/02/2020 đến 16h30 ngày 27/02/2020.

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/02/2020 đến 11h30 ngày 02/3/2020. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 1001001858 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng SHB, Chi nhánh Thăng Long, phòng giao dịch Nguyễn Huệ.

+ Điều kiện tham gia đấu giá: Căn cứ Luật đấu giá tài sản; Căn cứ công văn số 3492-CV/TWĐTN-VP ngày 24/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc khai thác sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê; Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương quy định tại Quyết định số 2598/QĐ-TWĐTN ngày 28/11/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, người đủ điều kiện tham gia đấu giá phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là các tổ chức, cá nhân chấp nhận giá khởi điểm, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước đúng theo quy định và không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

- Đáp ứng yêu cầu về ngành nghề kinh doanh (thể hiện trên giấy đăng ký kinh doanh) cho từng khu vực thuê như sau:

+ Đối với Ki-ốt số 10 tầng 1: Người tham gia đấu giá phải có ngành nghề kinh doanh: Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ công, nông nghiệp của thanh niên và cho thanh niên.

+ Đối với các phòng tầng 3: Người tham gia đấu giá phải có ngành nghề, chứng chỉ nghề trong lĩnh vực giáo dục kỹ năng, thể dục, thể thao.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức cấp và nộp phiếu trả giá:

+ Thời gian, địa điểm cấp phiếu trả giá: Từ khi người tham gia đấu giá hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước đến 11h30 ngày 02/3/2020 tại trụ sở Trung tâm.

+ Thời gian, địa điểm, cách thức nộp phiếu trả giá: Từ khi người tham gia đấu giá được cấp phiếu trả giá đến 16h30 ngày 02/3/2020 theo một trong hai hình thức: Nộp trực tiếp tại trụ sở Trung tâm hoặc gửi qua đường bưu chính tới trụ sở Trung tâm.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 03/3/2020 tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá theo từng tài sản.

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TẠI:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 024.33553358/0983134886

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính)