Ngày 31/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/7/2019 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ủy quyền như sau:

1. Tên của tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc. (Địa điểm: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc).

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Tên đơn vị được giao tổ chức, thực hiện việc Đấu giá: Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Vào hồi 8h30’ ngày 31/7/2019.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc.

5. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm

- Tên tài sản: Quyền sử dụng 19.532m2 đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (thời hạn 49 năm) để thực hiện dự án theo quy hoạch Khu đô thị sinh thái Vĩnh Thịnh – An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Giá khởi điểm: 20.609.866.000đồng (Hai mươi tỷ, sáu trăm linh chín triệu, tám trăm sáu mươi sáu ngàn đồng).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Điều kiện đăng ký: Các Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có khả năng về tài chính và nhu cầu sử dụng đất để thực hiện đầu tư, xây dựng và kinh doanh theo quy hoạch của Dự án đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 19/7/2016.

b. Thời gian tham khảo, mua hồ sơ:

- Tiền mua hồ sơ: 3.000.000đồng (Ba triệu đồng).

- Thời gian: Từ ngày 9/7/2019 đến 11h00’ ngày 26/7/2019 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc.

c. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 4.000.000.000đồng (Bốn tỷ đồng).

(Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 114.0000.81334 tại Ngân hàng TMCPCT Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc).

- Thời hạn: Trước 17h00 ngày 26/7/2019. Nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc số: 114.0000.81334; Tại Ngân hàng CPTM Việt Nam-CN Vĩnh Phúc. (Nội dung nộp ghi rõ: Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất thuê Khu du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh-An Tường).

d. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi đảm bảo qua bưu điện về địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc trước 17h00’ngày 26/7/2019. (Thời gian xác định điều kiện tham gia đấu giá: ngày 29/7/2019).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính ngày 23/7/2019 đến ngày 24/7/2019. (Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tại thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ tại Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc để được chỉ dẫn).

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức: Trả giá lên.

Mọi thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc;

Điện thoại: 0211.3 728 239; 0972 531 452; 0989 709 595.

Địa điểm: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc.

Kính mời các tổ chức kinh tế có nhu cầu đến xem hồ sơ xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.