Ngày 31/5/2019, đấu giá quặng các loại tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2019 do Phòng Tài chính kế hoạch huyện Chợ Đồn ủy quyền như sau: