Ngày 3/12/2018, đấu giá lô xe đầu kéo và sơ mi rơ mooc tại tỉnh Bình Định

(BĐT) - Công ty TNHH  đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2018 ủy quyền như sau:

Tài sản 1:

- Xe đầu kéo Huynhdai. Biển kiểm soát 77C - 010.81. Năm sản suất 2011. Tải trọng hàng hóa: 14.810 kg. Giá khởi điểm 665.000.000 đồng;

- Sơ mi rơ móc KCT. Biển kiểm soát 77R – 001.03. Năm sản xuất: 2011. Tải trọng hàng hóa: 25.500  kg. Giá khởi điểm 140.000.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm: 805.000.000 đồng.

Tài sản 2:

- Xe đầu kéo Huynhdai. Biển kiểm soát 77C - 010.82. Năm sản xuất: 2011. Tải trọng hàng hóa: 14.810 kg. Giá khởi điểm 650.000.000 đồng.

- Sơ mi rơ móc KCT. Biển kiểm soát 77R – 000.86. Năm sản xuất: 2011. Tải trọng hàng hóa: 25.500 kg. Giá khởi điểm 135.000.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm: 785.000.000 đồng.

Tài sản 3:

- Xe đầu kéo Huynhdai. Biển kiểm soát 77C - 010.84. Năm sản xuất: 2011. Tải trọng hàng hóa: 14.810 kg. Giá khởi điểm 630.000.000 đồng.

- Sơ mi rơ móc KCT. Biển kiểm soát 77R – 000.85. Năm sản xuất: 2011. Tải trọng hàng hóa: 14.810 kg. Giá khởi điểm 185.000.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm: 815.000.000 đồng.

Tài sản 4:

- Xe đầu kéo Huynhdai. Biển kiểm soát 77C - 010.85. Năm sản xuất: 2011. Tải trọng hàng hóa: 14.810 kg. Giá khởi điểm 650.000.000 đồng.

- Sơ mi rơ móc KCT. Biển kiểm soát 77R – 000.84. Năm sản xuất: 2011. Tải trọng hàng hóa: 25.500 kg. Giá khởi điểm 180.000.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm: 830.000.000 đồng.

Tài sản 5:

- Xe đầu kéo Huynhdai. Biển kiểm soát 77L – 2916. Năm sản xuất: 2008. Tải trọng hàng hóa: 16.550 kg. Giá khởi điểm 455.000.000 đồng.

- Sơ mi rơ móc KCT. Biển kiểm soát 77R – 0529. Năm sản xuất: 2010. Tải trọng hàng hóa: 27.400 kg. Giá khởi điểm 125.000.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm: 580.000.000 đồng.

Tài sản 6:

 - Xe đầu kéo Huynhdai. Biển kiểm soát 77L – 3544. Năm sản xuất: 2010. Tải trọng hàng hóa: 15.000 kg. Giá khởi điểm 570.000.000 đồng.

- Sơ mi rơ móc KCT. Biển kiểm soát 77R – 0565. Năm sản xuất: 2010. Tải trọng hàng hóa: 27.400 kg. Giá khởi điểm 160.000.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm: 730.000.000 đồng.

Tổng cộng giá khởi điểm của 06 tài sản trên: 4.545.000.000 VNĐ.

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 13/11/2018 đến ngày 30/11/2018 (trong giờ hành chính).

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 500.000 đ/ hồ sơ. Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức BĐG: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 03/12/2018 tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn. Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: (028) 62561989; DĐ: 0987435509;

Fax: (028) 62561989.