Ngày 3/10/2019, đấu giá tài sản thanh lý 9 nhà tre lắp ghép tại Công viên Phan Bội Châu, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Phòng Văn hoá & Thông tin thành phố Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá thanh lý 09 (chín) nhà tre lắp ghép lần 3 vào ngày 3/10/2019 như sau:

I. GIỚI THIỆU TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu giá tài sản: Nhà lắp ghép bằng tranh, tre:

- 05 (năm) nhà tre kích thước 04m x 04m

- 04 (bốn) nhà tre kích thước 04m x 08m

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng)

- Tiền đặt trước: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng)

* Mọi chi phí tháo dỡ, vận chuyển vật liệu, hoàn trả mặt bằng do bên mua tài sản chịu chi phí thực hiện.

II. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng

2. Bước giá:   2.000.000 đồng. Áp dụng từ vòng thứ hai trở lên.

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Các tổ chức, cá nhân trong nước không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

IV. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 30/9/2019 tại Công viên Phan Bội Châu, đường Lê Lợi, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 30/9/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 30/9/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 30/9/2019 đến 16h30 ngày 02/10/2019. (Tiền đặt trước được xác định báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 ngày 03/10/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

  2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- Phòng Văn hoá & Thông tin thành phố Huế, 24 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website: chuoigiatri.com.vn.