Ngày 3/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/10/2019 do Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất Thành phố Yên Bái ủy quyền như sau:

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163.856.699.

  2. Đơn vị có tài sản: Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất Thành phố Yên Bái. Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái; Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

  3. Tài sản đấu giá:

3.1. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái gồm 41 thửa; diện tích từ 89,2m2 đến 262m2/thửa, giá khởi điểm từ 3.200.000đ/m2/thửa đến 6.300.000đ/m2/thửa.

3.2. Quyền sử dụng đất ở các quỹ đất tại: Thôn 7 xã Hưng Khánh gồm 07 thửa; Thôn 8 xã Hưng Khánh gồm 21 thửa.

(Giá khởi điểm của các quỹ đất trên chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo thông báo này).

  4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 13/9/2019 đến 16h ngày 30/9/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính). Khách hàng có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký phải có chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu. Xem tài sản tại thực địa.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: từ 100.000 đến 500.000đ/hồ sơ; Tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ 15% đến 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (theo bảng tổng hợp chi tiết kèm theo thông báo này; tiền đặt trước không tính lãi).

6. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 30/9/2019 đến 16h30’ ngày 02/10/2019 (đối với cả 2 mục 3.1 và 3.2). Thời gian nhận Phiếu trả giá theo đường bưu chính (đối với mục 3.1) gửi đến tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái: đến 16h30’ ngày 02/10/2019. Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo hướng dẫn khi đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá (đối với mục 3.1): bắt đầu vào 8h ngày 03/10/2019; buổi đấu giá (đối với mục 3.2): 14h ngày 03/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

8. Hình thức đấu giá:

Đối với mục 3.1: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 lần. Khách hàng gửi Phiếu trả giá qua đường bưu chính, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản không nhận Phiếu trả giá do khách hàng trực tiếp nộp tại Trung tâm.

Đối với mục 3.2: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

9. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.