Ngày 3/10/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin tại Trường THPT Thành Phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vình)

(BĐT) -Trường THPT Thành phố Trà Vinh sẽ tổ chức đấu thầu căn tin phục vụ cho công chức, viên chức và học sinh Trường THPT Thành phố Trà Vinh sản vào ngày 3/10/2019 như sau:

 1. Tên đơn vị có Tài sản cho thuê:

  - Tên đơn vị: Trường THPT Thành phố Trà Vinh.

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Đáng, Khóm 10, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Người đại diện: Bà Nguyễn Huỳnh Thơ – Hiệu trưởng.

  2. Tên tài sản cho thuê:

  - Mặt bằng căn tin: bố trí tại khuôn viên Trường THPT Thành phố Trà Vinh.

  - Diện tích bố trí căn tin: Hai phòng bán kiên cố (tiền chế) có diện tích 180m2.

  3. Giá khởi điểm, quy định:

  - Giá khởi điểm là: 20.000.000 đồng/tháng. (01 năm tính 8 tháng, từ tháng 9 của năm học, bắt đầu thu đến đủ 8 tháng của năm học đó).

  - Thời gian cho thuê mặt bằng là 03 năm (năm học 2019 – 2020; 2020 – 2021; 2021 - 2022).

  4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, nộp hồ sơ hồ sơ:

  - Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ từ ngày 25/9/2019 đến 27/9/2019 ( Giờ hành chính)

- Địa điểm: Tại Văn phòng Trường THPT Thành phố Trà Vinh ( Đường Nguyễn Đáng, Khóm 10, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Điện thoại 02943840010.

  5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tiến hành đấu giá:

- Thời gian: 14 giờ ngày 03 tháng 10 năm 2019.

- Địa điểm: tại phòng số 35 trường THPT Thành phố Trà Vinh ( Đường Nguyễn Đáng, Khóm 10, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

* Điều kiện tham gia:

+ Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Trà Vinh.

+ Không có tiền án, tiền sự. Có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, giao tiếp lịch sự, có kinh nghiệm tổ chức căn tin.

* Cách thức:

  + Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham dự đấu giá phải thực hiện đầy đủ hồ sơ theo mẫu do Trường THPT Thành phố Trà Vinh phát hành.

  + Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

  6. Hồ sơ đăng ký đấu giá gồm:

  - Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

  - Giấy photo Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (có chứng thực).

  * Lưu ý:

  - Cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại Trường THPT Thành phố Trà Vinh không được tham gia đấu giá.

  - Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Công đoàn Trường THPT Thành Phố Trà Vinh, gặp cô Cao Thị Hồng Duyên, Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Số điện thoại: 0917659500.