Ngày 30/8/2019, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ tại tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/8/2019 do VP Hạt kiểm lâm RĐD Sông Thanh ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Lô gỗ hộp các loại có khối lượng 7,220m3, số lượng 39 hộp, chủng loại Giổi, Huỷnh, Xoan đào, thuộc nhóm III, VI và 01 máy cưa nhãn hiệu STIHL (đã qua sử dụng) là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

2. Nơi có tài sản đấu giá: VP Hạt kiểm lâm RĐD Sông Thanh.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 73.323.200 đồng (Bảy mươi ba triệu ba trăm hai mươi ba ngàn hai trăm đồng y./.)

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá mua tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước và chịu lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản (nếu có)

4. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/ 1 hồ sơ tham gia đấu giá.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng /1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.

6. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 03, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, Phường Hòa Thuận, Thành Phố Tam Kỳ.).

  7. Đơn vị có tài sản đấu giá: Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh (Xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam./.)

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày có thông báo đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 28/8/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 03, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, Phường Hòa Thuận, Thành Phố Tam Kỳ.).

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08h00 ngày 28/8/2019 đến 15h00 ngày 29/8/2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 03, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, Phường Hòa Thuận, Thành Phố Tam Kỳ).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

11. Phương thức trả giá: Trả giá lên.

12. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 30/8/2019 tại Hội trường: Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh (Xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam./.)

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 03, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, Phường Hòa Thuận, Thành Phố Tam Kỳ.); Điện thoại: 0235.6338777.