Ngày 30/8/2019, đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh số 1 Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/8/2019 do Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Việt Nam. Địa chỉ: 45 Mai Am, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Đơn vị có tài sản: Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi. Địa chỉ: 62 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 16 lô đất ở biệt thự thuộc dự án Khu dịch vụ và dân cư phía Bắc Gò Đá, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi (Chi tiết tại Danh mục đính kèm).

- Nơi có tài sản: Phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá khởi điểm: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Tiền đặt trước: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: ngày 22 và 23/08/2019

- Thời hạn bán hồ sơ và đăng ký: Đến 11 giờ 00 phút, ngày 27/08/2019.

- Thời gian đấu giá dự kiến: 07 giờ 30 phút, ngày 30/08/2019.

- Địa điểm đấu giá: Hội trường UBND phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 thì có quyền tham gia đấu giá.

- Địa điểm đăng ký, bán hồ sơ và cách thức đăng ký:

+ Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi.

+ 410 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

+ UBND Phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi.

- Điện thoại liên hệ: 0965.663.117./.  

DANH SÁCH TÀI SẢN

(Kèm theo Thông báo niêm yết đấu giá tài sản số 21/TBĐG ngày 06/8/2019)

TT

Lô đất

Diện tích(m2)

Hệ số 02 mặt tiền

Hệ số bề rộng mặt tiền

Hệ số điều chỉnh giá đất theo Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh

Đơn giá theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh

Giá trị lô đất tại bảng giá đất của UBND tỉnh
(đồng)

Hệ số điều chỉnh tăng giá đất

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất
(đồng)

Tiền đặt trước

(làm tròn)
(đồng)

1

3E

200,0

1,00

1,15

1,1

4.400.000

1.012.000.000

3,83

3.875.960.000

775.000.000

2

4E

200,0

1,00

1,15

1,1

4.400.000

1.012.000.000

3,83

3.875.960.000

775.000.000

3

7E

252,0

1,00

1,15

1,1

4.400.000

1.275.120.000

3,83

4.883.710.000

977.000.000

4

8E

252,0

1,00

1,15

1,1

4.400.000

1.275.120.000

3,83

4.883.710.000

977.000.000

5

9E

252,0

1,00

1,15

1,1

4.400.000

1.275.120.000

3,83

4.883.710.000

977.000.000

6

14E

197,5

1,00

1,15

1,1

2.800.000

635.950.000

5,30

3.370.535.000

674.000.000

7

15E

183,0

1,00

1,15

1,1

2.800.000

589.260.000

5,30

3.123.078.000

625.000.000

8

16E

187,5

1,05

1,15

1,1

2.800.000

633.937.500

5,30

3.359.869.000

672.000.000

9

17E

251,0

1,00

1,15

1,1

2.800.000

808.220.000

5,30

4.283.566.000

857.000.000

10

18E

251,0

1,00

1,15

1,1

2.800.000

808.220.000

5,30

4.283.566.000

857.000.000

11

19E

251,0

1,00

1,15

1,1

2.800.000

808.220.000

5,30

4.283.566.000

857.000.000

12

20E

251,0

1,00

1,15

1,1

2.800.000

808.220.000

5,30

4.283.566.000

857.000.000

13

21E

251,0

1,00

1,15

1,1

2.800.000

808.220.000

5,30

4.283.566.000

857.000.000

14

22E

251,0

1,00

1,15

1,1

2.800.000

808.220.000

5,30

4.283.566.000

857.000.000

15

23E

251,0

1,00

1,15

1,1

2.800.000

808.220.000

5,30

4.283.566.000

857.000.000

16

24E

251,0

1,00

1,15

1,1

2.800.000

808.220.000

5,30

4.283.566.000

857.000.000

TỔNG CỘNG

3.732,0

14.174.267.500

66.525.060.000