Ngày 30/11/2018, đấu giá xe ô tô Toyota tại thành phố Cần Thơ

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá vào ngày 30/11/2018 do Phòng CSGT thành phố Cần Thơ ủy quyền như sau: