Ngày 30/11/2018, đấu giá ô tô ép rác tại tỉnh Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2018 do Công ty Cổ phần Môi trường - Đô thị tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Môi trường - Đô thị tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 30, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 30/11/2018 tại Phòng đấu giá tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai (Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: 02 (hai) xe ô tô ép rác đã qua sử dụng, bán theo hình thức tận thu, phá dỡ thu hồi phế liệu (xe để lâu không lưu hành bị hoen gỉ, chất lượng sắt không đảm bảo, giá trị sắt thấp), cụ thể như sau:

- Xe ép rác Man 8T, Biển KS 24N-1190, sản xuất năm 1991, đưa vào sử dụng năm 1998, trọng lượng 13.700kg;

- Xe ép rác Huyndai, Biển KS 24N-1704, sản xuất năm 1993, đưa vào sử dụng năm 2000, trọng lượng 4.200 kg;

Tổng trọng lượng phế liệu: 17.900 kg (Mười bẩy nghìn chín trăm ki lô gam)

- Nơi có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Môi trường - Đô thị tỉnh Lào Cai.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 89.500.000 đồng (Tám mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01hồ sơ

- Tiền đặt trước (20%) giá khởi điểm: 17.900.000 đồng

- Bước giá quy định là: 1.000.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 21/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty Cổ phần Môi trường - Đô thị tỉnh Lào Cai.

7. Thời gian, địa điểm, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 16/11/2018 đến hết ngày 27/11/2018 (trong giờ hành chính) tại: Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp đặt trước và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/11/2018 đến hết ngày 29/11/2018.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp bằng tiền mặt vào tài khoản số: 37510000114453 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai; Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.