Ngày 30/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh DHL (Công ty DHL) thông báo đấu giá QSDĐ vào ngày 30/10/2019 theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lục Ngạn (Ttung tâm Quỹ đất). Địa chỉ: Khu Lê Duẩn, TT. Chũ, huyện Lục Ngạn, như sau:

Tài sản đấu giá: QSDĐ đối với 73 lô đất ở thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sau cây xăng xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Diện tích: Từ 69,3 m2/lô đến 230,0 m2/lô.

Giá khởi điểm: Từ 353.430.000 đồng/lô đến 1.893.290.000 đồng/lô.

Tiền đặt trước ở các mức: 50.000.000 đồng/lô và 150.000.000 đồng/lô.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và Quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký hợp lệ đến trước 11h30, ngày 26/10/2019 tại trụ sở Công ty DHL, Trung tâm Quỹ đất và tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty DHL vào các ngày 25, 28, 29/10/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian đấu giá: 08h30, ngày 30/10/2019 tại UBND xã Biển Động.

Chi tiết tại hồ sơ đấu giá.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh DHL. ĐT: 02043.525.676. Địa chỉ: Số 34, ngõ 46, Đường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.