Ngày 30/10/2019, đấu giá cổ phần Công ty CP Cảng An Giang

(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng An Giang do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu vào ngày 30/10/2019 như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Cảng An Giang

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Giới thiệu về doanh nghiệp: Vận tải hàng hóa đường biển, đại lý hải quan, giao nhận hàng hóa, xây dựng công trình dân dựng, cung ứng tàu biển,...

Vốn điều lệ: 138.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 7.311.600 cổ phần  

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 30/10/2019

Giá khởi điểm: 99.000 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 0 cổ phần

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 7.311.600 cổ phần

Khối lượng tối đa: 7.311.600 cổ phần