Ngày 30/01/2019, đấu giá 01 xe ô tải có cần cẩu CHENGLONG tại tỉnh Lào Cai

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/01/2019 do Agribank - Chi nhánh Lào Cai II ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.Số 44A, Ngõ 126, Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, TPViệt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168      ĐT: 02106 266 699.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh Lào Cai II. Số 005, Đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tải có cần cẩu CHENGLONG đã qua sử dụng, số máy 3A11L1G30071, số khung C452GL313878, số loại LZ1250PDT, sản xuất năm 2016, tại Trung Quốc, tải trọng 9.600Kg, biển số 24C-069.88, tên chủ xe Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Vận tải Tiền Phong.

3.2. Giá khởi điểm: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn), mức giá trên trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

3.3.Tiền đặt trước:20% giá trị tài sản là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn), phí tham gia đấu giá 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/01 hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 22, 23/01/2019, tại Bãi xe của Công ty CP Kinh doanh XNK Việt Tú, tại KCN Đông Phố Mới, TP Lào Cai, Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 27/01/2019, tạiCông ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 25, 28, 29/01/2019, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group,số 8802201015860, tại Agribank - Chi nhánh Lào Cai II

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 30/01/2019, tại Agribank - Chi nhánh Lào Cai II, số 005, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai,TP Lào Cai

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ĐT: 02106 266 699 hoặc Agribank - Chi nhánh Lào Cai II, số 005, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. ĐT: 02143 830 108./.