Ngày 29/8/2019, đấu giá 100 tấn nghêu thịt tại tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/8/2019 do Ban Quản lý Cồn bãi huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 199B, tỉnh lộ 862, thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Cồn bãi huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: Ấp Cây Bàng xã Tân Thành huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản bán đấu giá: Nghêu thịt loại từ 55 – 60 con/kg; số lượng: 100 tấn.

- Hình thức khai thác: Cào nghêu thịt

- Địa chỉ: Khu 1, Khu II, Khu III của Ban quản lý Cồn bãi huyện Gò Công Đông.

- Tài sản đấu giá theo Công văn số 1054/UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của UBND huyện Gò Công Đông về việc thống nhất chủ trương bán nghêu thịt đợt 2 năm 2019.

2.2. Chất lượng tài sản:Bán đấu giá quyền khai thác nghêu thịt.

2.3. Nơi có Tài sản: Khu 1, Khu II, Khu III của Ban quản lý Cồn bãi huyện Gò Công Đông.

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá

- Thời gian đấu giá: 09 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2019. 

- Địa điểm đấu giá: Tại Ban quản lý Cồn bãi huyện Gò Công Đông, địa chỉ Ấp Cây Bàng xã Tân Thành huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 15 đến ngày 16/8/2019,

- Địa điểm: Đến tại Ban Quản lý Cồn bãi có người hướng dẫn. Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công.

6. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

- Giá khởi điểm: 19.000đồng/kg, số lượng 100 tấn.Tương ứng 1.900.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm triệu đồng).

- Bước giá: 500đồng/kg, tương ứng 25.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 09/8/2019 đến 16 giờ ngày 26/8/2019 (trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: tạiVăn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộpvào ngày 26, 27, và 28/8/2019.( tính theo giấy báo có của ngân hàng). Nộp vào số TK Công ty 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

- Điều kiện đăng ký: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền phải công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

- Đối với tổ chức: Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền phải công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

+ Điện thoại: 0944040252