Ngày 29/7/2019, đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Softech

(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán Agribank – Chi nhánh miền Trung thông báo bán đấu giá cổ phần của Quỹ đầu tư phát triển TP.Đà Nẵng tại Công ty cổ phần Softech vào ngày 29/7/2019 như sau:

Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: Công ty cổ phần Softech. Địa chỉ: Số 38 Yên Bái, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: 02363.779777.

Ngành nghề kinh doanh chính: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT; Tổ chức hợp tác sản xuất và gia công sản phẩm phần mềm; Thực hiện các liên kết trong nước và quốc tế trong lĩnh vực CNTT; Thực hiện tích hợp các hệ thống về CNTT…

1. Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.                 

2. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần.

3. Tên, địa chỉ tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Công ty CP Chứng khoán Agribank – Chi nhánh miền Trung. Địa chỉ: Số 228 đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

4. Cổ phần bán đấu giá:

- Loại cổ phần:  Phổ thông, tự do CN,       - Số lượng cổ phần bán đấu giá: 300.000 cổ phần.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần,             - Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần,       

- Giá khởi điểm: 7.703 đồng/cổ phần,

- Số lượng mua tối đa NĐT trong nước/nước ngoài: 300.000 cổ phần,

5. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h30, ngày 08/07/2019 đến 15h30, ngày 22/07/2019.

6. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16h00, ngày 26/07/2019.

7. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00, ngày 29/07/2019 tại Công ty CP Chứng khoán Agribank – Chi nhánh miền Trung.

8. Thời gian nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/07/2019 đến ngày 05/08/2019.

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể nhận thêm thông tin tại: http://ddif.com.vn, www.agriseco.com.vn và tại địa điểm tổ chức bán đấu giá).