Ngày 29/3/2019, đấu giá tàu Phương Nam 36 tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/3/2019 như sau:

1. Tên tài sản: Tàu PHƯƠNG NAM 36; số IMO: PHƯƠNG NAM 36; trọng tải toàn phần: 2010 DWT; năm đóng: 2003 tại Việt Nam.

2. Giá khởi điểm của tài sản là 3.480.000.000 VNĐ (Ba tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí khác.

3. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long.

4. Xem tài sản: Từ ngày 20/03/2019 đến hết ngày 22/03/2019.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 16 giờ 30 phút, ngày 26/03/2019.

6. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày 29/03/2019. Tiền đặt trước: 348.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tám triệu đồng).

7. Tổ chức đấu giá: Ngày 29/03/2019.

8. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia.

9. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia - Tầng 07, Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia. ĐT: 024.62843536.