Ngày 29/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bù Đăng ủy quyền vào ngày 29/11/2018 như sau: 

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phưaớc.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng, đ/c: QL 14, tổ dân phố Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản (Gói 1 đấu giá nguyên gói, gói 2 đấu riêng lẻ từng lô đất):

a. Gói 1: quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc khu dân cư Vườn điều tập đoàn, tổ dân phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước với các nội dung cụ thể như sau:

- Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất:

+ Loại đất đưa vào đấu giá: Đất ở đô thị.

+ Tổng số lô: 06 lô;

+ Vị trí: Tổ dân phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

+ Tổng diện tích: 1.771,7 m2 (Một ngàn bảy trăm bảy mươi mốt phẩy bảy mét vuông), cụ thể: 

Số thứ tự

Kí hiệu lô đất

Diện tích (m2)

01

Lô A1

296,5

02

Lô A2

291,1

03

Lô A3

293,9

04

Lô A4

294,4

05

Lô A5

297,4

06

Lô A6

298,4

+ Hạ tầng kỹ thuật: Đã được đầu tư.

+ Tài sản gắn liền với đất: Không (đất trống).

- Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng của lô đất khi đấu giá quyền sử dụng đất:

+ Mục đích đấu giá: Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

+ Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất, thu tiền sử dụng đất một lần.

+Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

- Giá khởi điểm: 1.837.761.000 đồng (một tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi mốt nghìn đồng).

b. Gói 2: quyền sử dụng đất lô đất số 2 và lô đất số 3 thuộc khu đất Bệnh viện đa khoa huyện (cũ), tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước với các nội dung cụ thể như sau:

- Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất:

+ Loại đất đưa vào đấu giá: Đất ở đô thị.

+ Tổng số lô: 02 lô;

+ Vị trí: Tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

+Tổng diện tích: 2.000 m2 (Hai ngàn mét vuông), cụ thể: 

Số thứ tự

Kí hiệu lô đất

Diện tích (m2)

01

Lô số 2

1.000

02

Lô số 3

1.000

+ Hạ tầng kỹ thuật: Đã được đầu tư.

+ Tài sản gắn liền với đất: Không (đất trống).

- Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng của lô đất khi đấu giá quyền sử dụng đất:

+ Mục đích đấu giá: Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;

+ Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: Lô số 2: 7.350.878.500 đồng (bảy tỷ, ba trăm năm mươi triệu, tám trăm bảy mươi tám nghìn, năm trăm đồng); Lô số 3: 7.350.878.500 đồng (bảy tỷ, ba trăm năm mươi triệu, tám trăm bảy mươi tám nghìn, năm trăm đồng).

4. Tổng giá khởi điểm: 16.539.518.000 đồng (mười sáu tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu, năm trăm mười tám nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/11/2018 đến 26/11/2018 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước hoặc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bù Đăng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tối đa(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

b. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm tài sản, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước theo số tài khoản: 1041000049191 tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Phước.

Thời hạn thu tiền đặt trước: Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 28/11/2018.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian: Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 21/11/2018.

b. Địa điểm:

- 06 lô đất thuộc khu dân cư Vườn điều tập đoàn, địa điểm: Tổ dân phố Đức Lập, TT. Đức Phong, H. Bù Đăng, Bình Phước.

- Lô đất số 2 và lô đất số 3 thuộc khu đất Bệnh viện đa khoa huyện (cũ), địa điểm: Tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

8. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/11/2018 đến 26/11/2018.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước hoặc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bù Đăng.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước hoặc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bù Đăng.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Mua hồ sơ và Nộp tiền đặt trước theo mục 5 thông báo này.

10. Thời gian bỏ phiếu trả giá:  Từ ngày 07/11/2018 đến 26/11/2018, tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng.

11. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 09h00 phút ngày 29/11/2018, tại hội trường UBND huyện Bù Đăng.

12. Hình thức, phương thức đấu giá, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá:  Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

13. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 0271.3.887.113; 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Trung tâm Phát Triển Quỹ Đất huyện Bù Đăng. ĐT: 0271.3975.777.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.