Ngày 29/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo tổ chức đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 29/10/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kon Tum. Địa chỉ: 73 (số cũ 01) Bùi Văn Nê, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3.Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại lô đất tờ bản đồ số 16 thửa đất số 479 tại xã Đắk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Diện tích 1000,1 m2. Trong đó đất ở tại nông thôn 250m2, đất trồng cây hàng năm khác 750,1m2. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CE 535961 do ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum cấp ngày 01/12/2016, mang tên Phan Văn Nhung.

Thửa đất thuộc quy hoạch đất ở.

Tài sản trên đất: Đất trống

Thửa đất có vị trí tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp đường đất, dài 40m

+ Phía Tây giáp thửa 527,528,529 và 530, dài 40m

+ Phía Nam giáp thửa 458-15, dài 25m

+ Phía Bắc giáp thửa 458-11, dài 25m

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 16 giờ 00 phút ngày 25/10/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Tại thửa đất số 479 tại xã Đắk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 25/10 /2019 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 215.717.418đồng (Hai trăm mười lăm triệu, bảy trăm mười bảy nghìn, bốn trăm mười tám đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 40.000.000đồng (Bốn mươi triệu đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp ngày 23/10/2019 đến ngày 16 giờ 00 phút ngày 25/10/2019.

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 0761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank tỉnh Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 25/10/2019.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Bước giá tối thiểu là: 2.000.000đồng

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức cuộc công bố giá: 08 giờ 30 phút ngày 29/10/2019.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: Số 40 đường Bùi Xuân Phái, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

  - Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, điện thoại: 02603.934.555./.