Ngày 29/10/2018, đấu giá 6 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

(BĐT) - Công ty TNHH Giám định & QLKD Tài sản VICENCO thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thương Tín ủy quyền vào ngày 29/10/2018 như sau:

Đơn vị bán đấu giá: Công ty TNHH Giám định & QLKD Tài sản VICENCO.

Địa chỉ: 16 An Trung 1, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Địa điểm bán đấu giá: Tại Hội trường bán đấu giá tài sản Công ty Vicenco, Số 27 Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thương Tín. Địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo, phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Danh mục: Bán đấu giá 06 tài sản như sau:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất ở có diện tích: 192,5m2 và tài sản gắn liền với đất là công trình xây dựng 03 tầng có diện tích xây dựng: 137,8m2 , diện tích sàn: 341,1m2 thuộc thửa đất số 255, tờ bản số 21, tại địa chỉ: 09 Nguyễn Thái Học, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BO 547061, số vào sổ cấp GCN: CTs 15252 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cấp ngày 24/04/2013.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất ở có diện tích: 362,8 m2 và tài sản gắn liền với đất là nhà ở 02 tầng có tổng diện tích sử dụng: 396,90 m2, diện tích xây dựng: 291,40 m2 thuộc thửa đất số 42, tờ bản số 21, tại địa chỉ: 21 Trần Hưng Đạo (nay là số 23 Nguyễn Thái Học), Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. GCN quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ ở số: 3401011821, số vào sổ 42438 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 10/09/2001 cập nhật thay đổi chủ sở hữu, chủ sử dụng ngày 18/09/2014.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất ở có diện tích: 518,1 m2 và tài sản gắn liền với đất là nhà ở 01 tầng có diện tích sử dụng: 518,1 m2, diện tích xây dựng: 518,1 m2 thuộc thửa đất số 77, tờ bản số 21, tại địa chỉ: 18 Phạm Phú Thứ, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AC 150853, số vào sổ H 01314 do UBND Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cấp ngày 12/05/2005 cập nhật thay đổi chủ sở hữu, chủ sử dụng ngày 22/09/2014.

Tài sản 4: Quyền sử dụng đất ở có diện tích: 59,2 m2 và tài sản gắn liền với đất là nhà ở 05 tầng có diện tích sử dụng: 289,2 m2, diện tích xây dựng: 59,2 m2 thuộc thửa đất số 245, tờ bản số 21, tại địa chỉ: 20 Phạm Phú Thứ, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AĐ 604077, số vào sổ H 05530 do UBND Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cấp ngày 07/03/2006 cập nhật thay đổi chủ sở hữu, chủ sử dụng ngày 06/10/2014.

Tài sản 5: Quyền sử dụng đất ở có diện tích: 59,4 m2 và tài sản gắn liền với đất là nhà ở 01 tầng có diện tích sử dụng: 59,4 m2, diện tích xây dựng: 59,4 m2 thuộc thửa đất số 76, tờ bản số 21, tại địa chỉ: 20 Phạm Phú Thứ, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AC 775530, số vào sổ H 02194 do UBND Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cấp ngày 18/07/2005 cập nhật thay đổi chủ sở hữu, chủ sử dụng ngày 06/10/2014.

Tài sản 6: Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là Khách sạn và Thương xá cửa Nam Chợ Hàn tại số nhà 09, 23 đường Nguyễn Thái Học Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng và Số nhà 18, 20 đường Phạm Phú Thứ (thuộc thửa đất số 76, 77, 245, tờ bản số 21), Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Tổng giá khởi điểm: 235.308.053.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm tỷ ba trăm lẻ tám triệu không trăm năm mươi ba ngàn đồng).

Địa điểm trưng bày và xem tài sản tại: số nhà 09, 23 đường Nguyễn Thái Học và Số nhà 18, 20 đường Phạm Phú Thứ, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Tiền đặt trước: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian đăng ký mua, nộp hồ sơ và xem tài sản đấu giá:

Từ ngày 05/10/2018 đến trước 16h30’ ngày 26/10/2018.

Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày 05/10/2018 đến trước 16h30’ ngày 26/10/2018.

Thời gian tổ chức đấu giá tài sản dự kiến: Vào lúc 08h30’ ngày 29/10/2018.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện qui định của Pháp luật đến Công ty để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước theo hình thức chuyển khoản. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm chứng minh nhân dân.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty TNHH Giám định & QLKD Tài Sản VICENCO số: 2003201087594 tại Agribank chi nhánh Thanh Khê, Đà Nẵng. Hoặc số: 0481006666009 tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – PGD Hùng Vương, Đà Nẵng.

Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký và đấu giá trong giờ hành chính: Khách hàng có nhu cầu đến mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại Văn phòng Công ty TNHH Giám định & QLKD Tài sản VICENCO, Địa chỉ: số 27 Chương Dương, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Để biết thêm chi tiết liên hệ điện thoại số: 0236. 3946 812 - di động 0903561555