Ngày 28/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2019 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa; địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất ở thuộc dự án Chỉnh trang đô thị và quy hoạch xây dựng Khu dân cư phía Nam trường Đại học Tài chính - Kế toán; 08 lô đất ở thuộc dự án Khu dân cư dọc đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà; 11 lô đất ở thuộc dự án Khu dân cư phía Nam C19, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá 

TT

KH lô

Diện tích lô đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ tham gia (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

I

Chỉnh trang đô thị và quy hoạch xâydựng Khu dân cư phía Nam trường Đại học Tài chính - Kế toán

1

L51

171,78

945.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

2

L52

169,71

933.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

II

Khu dân cư dọc đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà

1

K18

134,75

876.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

2

K19

138

897.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

3

K20

140,75

915.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

4

K21

143

930.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

5

K22

145,75

947.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

6

K23

148,25

964.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

7

K24

151

982.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

8

D05

137,50

894.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

III

Khu dân cư phía Nam C19

1

A-1:3

180

900.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

2

A-1:4

180

900.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

3

A-1:5

180

900.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

4

A-1:6

180

900.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

5

A-1:7

180

900.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

6

A-1:8

180

900.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

7

A-1:9

172,69

907.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

8

A-2:8

125

780.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

9

A-2:9

125

780.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

10

A-2:10

125

780.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

11

A-8:17

103,18

600.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

TỔNG CỘNG

3.211,36

18.530.000.000

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ theo giá trúng đấu giá và phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 25/9/2019 (giờ hành chính) tại 02 lô đất ở thuộc dự án Chỉnh trang đô thị và quy hoạch xây dựng Khu dân cư phía Nam trường Đại học Tài chính - Kế toán; 08 lô đất ở thuộc dự án Khu dân cư dọc đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà; 11 lô đất ở thuộc dự án Khu dân cư phía Nam C19, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Tư Nghĩa và Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ, ngày 25/9/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ, ngày 25/9/2019 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá, phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, bản sao giấy CMND, Hộ khẩu, nếu vợ chồng có Giấy đăng ký kết hôn.

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/9/2019 đến 11 giờ 00 phút, ngày 27/9/2019 (trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa số 4501201003271 mở tại Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) - Chi nhánh huyện Tư Nghĩa.

* Ghi chú: Ngay khi nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa thì người tham gia đấu giá cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa thì xem như người tham gia đấu giá chưa hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/9/2019 tại Hội trường UBND thị trấn La Hà.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa; điện thoại: 0905732133 (Đ/c Ba) hoặc Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.