Ngày 28/9/2018, đấu giá 9 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng tại Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2018 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

3. Tên tài sản đấu giá: 09 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng (bán riêng lẻ từng chiếc xe ô tô): 

Stt

Nhãn hiệu

Biển
kiểm
soát

Hãng sản xuất

Năm sản xuất

 

Tiền bán hồ sơ đấu giá (Đồng)

Tiền đặt trước đấugiá (Đồng)

Giá khởi điểm
bán đấu giá
thanh lý

1

Hiace RZH114

43M-000.80

Toyota

1996

50.000

4.000.000

20,000,000

2

Hiace RZH115

43E-1161

Toyota

2003

200.000

21.000.000

106,000,000

3

Urvan

43E-0849

Nissan

2001

50.000

5.000.000

25,000,000

4

L300

43E-0888

Mitsubishi

2004

50.000

6.000.000

30,000,000

5

Pajero

43E-0196

Mitsubishi

1993

200.000

23.000.000

115,000,000

6

Landcruise

43E-0607

Toyota

1997

200.000

37.000.000

185,000,000

7

323

43E-0708

Mazda

1998

150.000

15.000.000

75,000,000

8

Corolla
AB101

43E-0475

Toyota

1995

150.000

13.000.000

65,000,000

9

Corolla AE101

43E-1239

Toyota

1997

150.000

17.000.000

85,000,000

- Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Tầng hầm để xe Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Theo bảng kê trên.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 25/9/2018, địa điểm xem tài sản tại hầm để xe Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 25/9/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 25/9/2018; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 28/9/2018.

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 28/9/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

12. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.