Ngày 28/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

(BĐT) -Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL (Công ty DHL) thông báo đấu giá tài sản theo đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa vào ngày 28/6/2019 như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 01 lô đất ở và tài sản gắn liền với đất tại thôn Dinh Hương, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. Diện tích: 1.065,8 m2

Giá khởi điểm: 977.710.000 đồng.

Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp đơn đăng ký kèm theo 01 bản CMND photo đối với cá nhân hoặc 01 bản đăng ký doanh nghiệp và 01 bản CMND của người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức đến ngày 26/06/2019 tại trụ sở Công ty DHL. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL.

Thời gian đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 28/06/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL.

Chi tiết xem tại hồ sơ đấu giá.

Liên hệ: Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL. Địa chỉ: Số 34, ngõ 46, đường Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 02043.525.676.