Ngày 28/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

(BĐT) - Doanh nghiệp tư nhân Thái Anh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2019 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang ủy quyền như sau:

1. Tài sản bán đấu giá:

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (khu đất của trường mẫu giáo Mỹ Lâm cũ).

- Tổng diện tích: 522,5m2.

- Loại đất: Đất ở tại nông thôn.

- Nguồn gốc đất: Do UBND xã Mỹ Lâm quản lý ổn định.

- Vị trí đất: Theo tờ trích đo địa chính số: TĐ 193-2018 của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Hòn Đất duyệt ngày 05/09/2018.

2. Giá khởi điểm: 559.075.000 đồng.

* Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 10% trên giá khởi điểm (tương đương số tiền 55.908.000 đồng).

* Điều kiện‎ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, phải nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước và có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

* Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

* Thời gian tham khảo hồ sơ, địa điểm xem tài sản và bán hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 11 giờ ngày 24/06/2019 (giờ hành chính), tại Doanh nghiệp.

* Thời gian nhận hồ sơ và tiền đặt trước: từ ngày 24/06/2019 đến 11 giờ ngày 26/06/2019 tại Doanh nghiệp.

* Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 0091.000.579.750, tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi nhánh Kiên Giang, Đơn vị thụ hưởng: Doanh nghiệp tư nhân Thái Anh.

* Thời gian và địa điểm đấu giá: Tổ chức đấu giá lúc 09 giờ, ngày 28/06/2019 tại số 156 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp tư nhân Thái Anh tại số 156 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 02976.573.873 – 0918.799.479.