Ngày 28/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp - Địa chỉ: Đường Lương Đình Của, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất: 11 lô đất thuộc đường ĐT759, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Trong đó:

01 lô đất tọa lạc tại đường ĐT759B ấp Tân Trạch, xã Phước Thiện

Diện tích: 253,5 m2 (Hai trăm năm mươi ba phẩy năm mét vuông)

Giá khởi điểm: 1.140.750.000 đồng (Một tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

03 lô đất tọa lạc tại ĐT759B ấp Tân Phước, xã Phước Thiện

Tổng diện tích 501,5 m2 (Năm trăm lẻ một phẩy năm mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 1.354.050.000 đồng (Một tỷ ba trăm năm mươi bốn triệu không trăm năm mươi ngàn đồng)

07 lô đất tọa lạc tại đường ĐT759B ấp 6, xã Thiện Hưng

Tổng diện tích 2.328,8 m2 (Hai ngàn ba trăm hai mươi tám phẩy tám mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 652.064.000 đồng (Sáu trăm năm mươi hai triệu không trăm sáu mươi bốn ngàn đồng)

Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn

Thời hạn sử dụng: lâu dài

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Các lô đất được bán lẻ theo từng lô (Có danh sách chi tiết kèm theo)

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/6/2019 đến ngày 25/6/2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/6/2019 đến ngày 25/6/2019, đăng ký trực tiếp tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 05/6/2019 đến ngày 25/6/2019 tại khu đất đấu giá.

Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: 08h30 ngày 28/6/2019 tại Hội trường UBND huyện Bù Đốp.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trả giá trực tiếp, liên tục nhiều vòng tại cuộc đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và năng lực tài chính được quyền đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính;

Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định: Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Có bản thiết kế đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá như sau: 

TT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Trên 500 triệu đồng

500.000

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0271.3860216