Ngày 28/6/2019, đấu giá quyền sử dụng 37 lô đất ở tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2019 do Quỹ đầu tư phát triển Ninh Thuận ủy quyền như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 37 lô đất ở còn lại đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của Khu A1 và A3 thuộc Dự án Khu dân cư Cầu Quằn - Cà Ná , xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

Hình thức: Nhà Nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá:

STT

Tên

đường

Lộ

giới

(m)

Kí hiệu lô

đất

Diện

tích

(m2)

Giá đất

(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt

trước (đồng)

Bước

giá

(đồng)

Khu A 1

1

Đường số 1

11m

1

96,3

1.800.000

173.340.000

34.000.000

3.500.000

2

2

97,1

1.800.000

174.780.000

34.000.000

3.500.000

3

3

98

1.800.000

176.400.000

35.000.000

3.600.000

4

4 (2mặt tiền)

135,2

2.160.000

292.032.000

58.000.000

5.900.000

5

Đường số 5

9 m

5

90

1.615.000

145.350.000

29.000.000

3.000.000

6

6

90

1.615.000

145.350.000

29.000.000

3.000.000

7

7

90

1.615.000

145.350.000

29.000.000

3.000.000

8

8

90

1.615.000

145.350.000

29.000.000

3.000.000

9

9

90

1.615.000

145.350.000

29.000.000

3.000.000

10

10

90

1.615.000

145.350.000

29.000.000

3.000.000

11

Đường số 4

13 m

24

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

3.600.000

12

27

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

3.600.000

13

28

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

3.600.000

14

29

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

3.600.000

15

30

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

3.600.000

16

31

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

3.600.000

17

32

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

3.600.000

18

33

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

3.600.000

19

34

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

3.600.000

20

35

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

3.600.000

21

36

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

3.600.000

22

37

90

2.000.000

180.000.000

36.000.000

3.600.000

23

38 (2mặt tiền)

139,1

2.400.000

333.840.000

66.000.000

6.700.000

KhuA3

1

Đường số 1

11 m

1 (2mặt tiền)

82,1

2.160.000

177.336.000

35.000.000

3.600.000

2

2

94,4

1.800.000

169.920.000

33.000.000

3.400.000

3

3

94,5

1.800.000

170.100.000

34.000.000

3.500.000

4

4

94,5

1.800.000

170.100.000

34.000.000

3.500.000

5

15 (2mặt tiền)

86,5

2.160.000

186.840.000

37.000.000

3.800.000

6

Đường số 2

9 m

18

94,5

1.373.000

129.748.500

25.000.000

2.600.000

7

19

94,5

1.373.000

129.748.500

25.000.000

2.600.000

8

20

94,5

1.373.000

129.748.500

25.000.000

2.600.000

9

21

94,5

1.373.000

129.748.500

25.000.000

2.600.000

10

22

94,5

1.373.000

129.748.500

25.000.000

2.600.000

11

23

94,5

1.373.000

129.748.500

25.000.000

2.600.000

12

Đường số 5

9 m

28

94

1.615.000

151.810.000

30.000.000

3.100.000

13

29

92,9

1.615.000

150.033.500

30.000.000

3.100.000

14

30

91,8

1.615.000

148.257.000

29.000.000

3.000.000

Tổng cộng

3.483,40

6.285.379.500

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có)

- Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm từng lô.

- Khách hàng nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 112002656824, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Vietinbank).

Thời gian nộp: Từ 08 giờ 00 phút đến trước 16 giờ 30 phút ngày 01/7/2019. Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.

- Tiền bán hồ sơ:

+ Các lô có giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống: 100.000 đồng/1 hồ sơ

+ Các lô có giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng: 200.000 đồng/1 hồ sơ.

- Bước giá: Trong trường hợp trả giá gián tiếp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất thì bước giá được áp dụng cho hình thức đấu giá trực tiếp ở vòng 1 (một) là 2% so với giá trả cao nhất của vòng đấu giá gián tiếp. Từ vòng 2 trở đi, bước giá từ 2% trở lên so với giá trả cao nhất của vòng liền kề trước đó.

3. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô, Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên

- Giá trả: Phải từ giá khởi điểm + bước giá trở lên.

4. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản bán đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 10/6/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/7/2019.

Đăng thông báo đấu giá tài sản trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận: Trước phim trưa ngày: 10/6/2019 và 13/6/2019.

5. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút, ngày 26/6/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/6/2019 tại Khu A1 và A3 thuộc dự án khu dân cư cầu Quằn – Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

a. Thời gian bán hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 10/6/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/7/2019.

b. Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận).

7. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước).

+ Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

+ Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

+ Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá;

*Lưu ý: Phong bì đựng phiếu trả giá chỉ chứa duy nhất phiếu trả giá, không chứa các giấy tờ khác. Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

8. Cách thức đăng ký và nộp hồ sơ:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 01/7/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

9. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá:

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 04/7/2019 (thứ năm) tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận.

  *Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Liên hệ: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: (0259).3.686.686 để được hướng dẫn chi tiết.