Ngày 28/2/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 28/2/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau: