Ngày 28/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

(BĐT) -Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2018 do Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163.856.699.

2. Đơn vị có tài sản: Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn thuộc Thôn Trung Nam, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên gồm 28 thửa; diện tích từ 100m2 đến 150m2/thửa, giá khởi điểm: từ 500.000đ/m2 đến 550.000đ/m2/thửa (Có bảng tổng hợp kèm theo).

(Giá khởi điểm của quỹ đất trên chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định).

4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/12/2018 đến 16h ngày 25/12/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính); Xem tài sản tại thực địa.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (tiền đặt trước không tính lãi).

7. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá và nộp Phiếu trả giá: Từ ngày 25/12/2018 đến 16h ngày 27/12/2018 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo hướng dẫn khi đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 9h ngày 28/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 lần.

10. Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.