Ngày 28/11/2018, đấu giá xe ô tô Isuzu tại tỉnh Cao Bằng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá vào ngày 28/11/2018 do Agribank Chi nhánh tỉnh Cao Bằng ủy quyền như sau: