Ngày 28/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/11/2018 do UBND huyện Bảo Lâm ủy quyền như sau: